Hoofd en Hart

Ons hoofd (onze gedachten) heeft een grote invloed op ons dagelijks leven. De mens heeft een ingenieus brein dat ervoor zorgt dat wij de goede dingen doen. Maar helaas is dat brein ook vaak overactief en gestuurd door angst. Zijn we bang voor de toekomst, hebben we last van ons verleden.

Het hart (het gevoel, zo je wilt)  heeft een natuurlijke wijsheid die gevoed wordt vanuit liefde en onvoorwaardelijke aandacht. Het hart staat voor een heel zuiver deel in ons, dat van nature iedereen heeft, maar dat vaak vergeten wordt. Weer opnieuw het contact leggen met dat hart (en het laten spreken !) is heel waardevol.

Wij streven er in ons werk naar om ons brein, onze gedachten, ons hoofd op een evenwichtige manier te laten samenwerken met ons hart. Zonder de angst, die in gezondheidszaken zo vaak regeert. Zodat we het inzicht en overzicht kunnen krijgen, dat nodig is om te kunnen handelen (of juist niet) zoals goed voelt voor onszelf!