Chronische Klachten

Ooit heb je een diagnose gekregen. De arts vertelt je wat je lijf of je geest mankeren.

Artsen stellen vervolgens een medisch behandeltraject voor. Vaak weten ze uit onderzoek en statistieken wat de verwachtingen zijn van hun behandeling, via operatie of medicijnen. Dat werkt, maar vaak maar ten dele, of worden alleen de klachten tijdelijk verlicht. Maar wat als de ziekte terugkomt? Als het medisch handelen slechts een gedeeltelijke genezing bewerkstelligt? Wat als de artsen zeggen dat ze niets meer kunnen toevoegen, maar je toch goede kwaliteit van leven nastreeft?

Wij hebben de ervaring dat: – naast de lichamelijke kant van chronische ziekten ook een geestelijke kant een rol speelt;
– je lijf vertaalt wat er in je hoofd en hart gebeurt;
– er een duidelijke invloed van je omgeving is op de manier waarop jij met je klachten omgaat;
– je in moeilijke tijden op het advies van anderen vaart, maar je eigen mogelijkheden in  jouw hoofd en hart niet (meer) kunt zien;
– jouw beeld van de toekomst wordt beïnvloed door andere zaken dan je ‘eigen stuur’.

Waarschijnlijk ken je de impact van:

– het verblijf in een ziekenhuis;
– van de beperkte tijd die artsen voor je hebben;
– van wat de medische wetenschap weet over jouw ziekte;
– van de invloed van het zorgstelsel en het vergoedingensysteem op jouw keuzes.

En wellicht heb je slechts beperkt zicht op je eigen mogelijkheden om je eigen stuur op ziekte en behandeling te (blijven) nemen.

Dat lijkt logisch, maar hoeft niet zo te zijn! Begrijp ons goed: het is goed om advies en informatie in te winnen bij professionals. Om te praten met de mensen die je lief zijn. En het is goed om dat te gebruiken, in combinatie met je eigen gezond verstand en de antwoorden die in je eigen hart te vinden zijn.

Ken je je eigen mogelijkheden voor verbetering of behoud van kwaliteit van leven nog niet, maar wil je ze wel ontdekken?

Of ben je al op weg hierin, maar wil je verder verdiepen? Wil je die mogelijkheden op een open en respectvolle manier verkennen in contact met anderen? Zo eenvoudig en puur mogelijk? Dan is het programma van onze themabijeenkomsten wellicht iets voor jou!